Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ năm, ngày 8/6/2023

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
59 73 30 34
82 19 62 91
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
49 2 lần 02 1 lần
59 1 lần 96 1 lần
91 1 lần 81 1 lần
79 1 lần 72 1 lần
70 1 lần 67 1 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
97 1 lần 57 1 lần
17 1 lần 19 1 lần
21 1 lần 31 1 lần
32 1 lần 34 1 lần
37 1 lần 46 1 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 57
Ngày 7/6/2023 40357

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 57
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 3 lần 73 2 lần 30 2 lần 34 2 lần 82 2 lần
19 2 lần 62 2 lần 91 2 lần 22 1 lần 58 1 lần
27 1 lần 38 1 lần 50 1 lần 13 1 lần 92 1 lần
77 1 lần 52 1 lần 33 1 lần 72 1 lần 98 1 lần
23 1 lần 04 1 lần 20 1 lần 01 1 lần 18 1 lần
53 1 lần 85 1 lần 81 1 lần 42 1 lần 37 1 lần
94 1 lần 93 1 lần 78 1 lần 07 1 lần 02 1 lần
69 1 lần 11 1 lần 79 1 lần 43 1 lần 86 1 lần
48 1 lần 14 1 lần 32 1 lần 90 1 lần 76 1 lần
56 1 lần 54 1 lần 28 1 lần 68 1 lần 08 1 lần
12 1 lần 25 1 lần 75 1 lần 64 1 lần 45 1 lần
35 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 7(7 lần) 8(3 lần) 0(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 1(0 lần) 4(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 7(3 lần) 0(3 lần) 1(3 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 3(0 lần)
Tổng 6(4 lần) 2(4 lần) 7(2 lần) 0(2 lần) 8(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 57 vào ngày trước đó
Ngày 7/6/2023 40357

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 8/6 hằng năm

Năm 2022 8/6/2022 28977
Năm 2021 8/6/2021 82266
Năm 2020 8/6/2020 56860
Năm 2019 8/6/2019 81575
Năm 2018 8/6/2018 27538
Năm 2017 8/6/2017 29887
Năm 2016 8/6/2016 73352
Năm 2015 8/6/2015 86884
Năm 2014 8/6/2014 20179
Năm 2013 8/6/2013 49579
Năm 2012 8/6/2012 86206
Năm 2011 8/6/2011 47421
Năm 2010 8/6/2010 69800
Năm 2009 8/6/2009 78937
Năm 2008 8/6/2008 70571
Năm 2007 8/6/2007 65370
Năm 2006 8/6/2006 92871
Năm 2005 8/6/2005 87584
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 8/6/2023
68,86
27,72
28,82
58,85
25,52
06,60
26,62
67,76
89,98
22,77
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 8/6/2023
45,54
14,41
34,43
48,84
15,51
35,53
13,31
49,94
04,40
59,95
Backtotop
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan